ocacnnw.prawoonline.com
>
Budowa akumulatora bezobsługowego VRLA z elektrolitem żelowym i AGM.

Pewna różnica

Akumulatory tworzone w metod bezobsługowej VRLA to akumulatory o zamkniętej obudowie mające regulowany zawór o działaniu jednostronnym. żeby dowiedzieć się jak wygląda tegoż typu akumulator od środka należałoby w pierwszej kolejności przyjrzeć się bliżej budowie baterii pospolitych, jako że sama konstrukcja tych baterii jest zasadniczo podobna. Jest tymczasem pewna różnica. W akumulatorach VRLA używa się dodatki stopowe, jakie w produktywny sposób ograniczają wydobycie się wodoru. Pośrodku akumulatora dostaniemy elektrodę dodatnią oraz elektrodę ujemną oraz dodatkowo separator, który wypełniony jest elektrolotem. W tej chwili separator a także jego zapełnienie stanowią o różnicy pomiędzy konstrukcją akumulatora żelowego a akumulatora AGM. Baterie AGM ( Absorbent Glass Mat ) zawierają elektrolit o zwiększonej objętości mieszczący się się rzecz jasna w separatorze międzypłytowym. Separator wytworzony jest z włókna szklanego. W akumulatorach żelowych elektrolit tegoż rodzaju jest zestalony do postaci żelu na bazie krzemionki SiO. Pośrodku akumulatora znajduje się nadal uszczelniacz. Kiedy rozchodzi się o wnętrze, to właściwie wszystko, co znajduje się w akumulatorze. Podczas gdy na zewnątrz są terminale elektrod oraz dodatkowo zawór. Zawór pełni rolę zabezpieczającą. Zawór tegoż rodzaju jest, jak już wspomniano w akapicie pierwotnym, zaworem jednostronnym. Wypuszcza on substancje gazowe wyłącznie na wypadek pracy awaryjnej urządzenia. Akumulatory VRLA są bezobsługowe przeto, iż nie dopominają się uzupełniania elektrolitu. Bierze się to z tegoż, iż w akumulatorze używa się zamknięty ruch tlenu, co ubezpiecza jego przed utratą wody podczas całego okresu żywotności akumulatora.