ocacnnw.prawoonline.com
>
Kurs le parkour wyposaża uczestników w wiedzę dotyczącą skutecznego treningu trasera

Le parkour jest nazywany sportem miejskim polegającym na pokonywaniu miejskich szlaków (wytyczonych całkiem spontanicznie) w biegu, możliwie szybko i prosto, czyli w sposób najefektywniejszy.

Słowo to pochodzi z języka francuskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza sztukę przemieszczania się (po mieście). Le parkour jest więc formą aktywności fizycznej łączącą bieganie z gimnastyką i akrobatyką (choć ten ostatni element jest redukowany, gdyż - jak wspomniano wyżej - traserzy, czyli osoby uprawiające PK, mają pokonywać przeszkody najprościej, najszybciej, jak się da).

Skoro le parkour jest sportem (aktywnością fizyczną), wymaga odpowiedniego przygotowania kondycyjno-siłowego. Traser musi być silny, zwinny, sprawny, gibki, żeby efektywnie, bezproblemowo i bezpiecznie przeskakiwać różne przeszkody: murki, barierki, pomniki, a nawet budynki.

Drugim elementem wyszkolenia, na którym skupiają się zawodnicy, jest technika. O ile kondycję można wypracować samemu, wykonując polecenia, wytyczne zaczerpnięte z internetu, prasy, książek, tak technika jest wyższym stopniem wtajemniczenia.

Opanowanie już podstawowych technik wymaga czasu i pomocy instruktora lub przynajmniej doświadczonego trasera. Właśnie tacy prowadzą kurs le parkour, jaki odbywa się w Warszawie. Nie czekaj więc, dołącz do projektu "Le parkour - Warszawa".